Taisyklės
1. Registracija portale.
Registracija ir dalyvavimas www.reafamily.lt portalo veikloje yra nemokami, bet portalo viduje yra įdiegta vidinė valiuta EMC, kurią galite gauti už tam tikrus veiksmus bei panaudoti tam skirtiems dalykams ir funkcijoms.
2. Leidimas naudotis nepilnamečiams.
Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis arba gavote tėvų arba globėjų leidimą naudotis reafamily.lt tinklapiu. Davę leidimą naudotis šiuo tinklalapiu nepilnamečiui, jūs pripažįstate, kad esate atsakingas už visas sąlygas kurios yra taikomos, bet kuriam nepilnamečiui, kurį prižiūrite ar globojate.
3. Apribojimai.
Jūs sutinkate, kad nenaudosite šio tinklalapio neteisėtiems tikslams:
Portale drauždiama skelbti nelegalią infomaciją, kompromituojančius tekstus, informacija negali būti įžeidžianti arba kenksminga, bet kurio asmens (ar asmenų grupės) atžvilgiu, draudžiama pažeisti, bet kokias autorines teises, patentus, prekinius ženklus. Draudžiama viešinti verslo paslaptis ar betkokią kitą slaptą informaciją taip pat draudžiama pažeisti, bet kurio asmens teisę į privatumą ar viešumo teises. Draudžiama pažeisti, bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.
4. Draudžiamas turinys.
Tinklapyje reafamily.lt draudžiama naudoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nelegalų, nešvankų, pornografinį, grasinantį, ar bet kokį kitą neteisėtą turinį, kuris galėtų būti laikomas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį prieštaraujantį Lietuvos Respublikos įstatymams ir tarptautinės teisės normoms.
5. Autorinės teisės
Šis tinklapis yra reafamily.lt (šiame dokumente nurodoma kaip "@reafamily.lt", "reafamily.lt", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė, kurią valdo kompanija REAmedio LIMITED.
Pagrindinis Astrologinio, Numerologinio ir kaikurio kito turinio autorius yra Stasys Špirkauskas, parašęs 22 knygas pagrįstas numerologija, astrologija ir kitais pseudo mokslais. Autorinės teisės yra reafamily.lt nuosavybė. Norėdami naudoti dalį informacijos, kreipkitės adresu info@reafamily.lt
reafamily.lt realaks kategorija veikia dienoraščio ( blog’o ) forma.
Dalis turinio svetainėje reafamily.lt yra paimta iš viešųjų šaltinių arba atsiųsta lankytojų. Medžiaga naudojama tik nekomerciniais tikslais. Visos teisės į paskelbtą garso, vaizdo, grafikos ir teksto medžiagą priklauso jų savininkams.
Draudžiamas bet koks komercinis šių medžiagų naudojimas iš šios svetainės be raštiško sutikimo iš medžiagos autorių arba autorinių teisių savininkų.
Jei esate turinio autorius ar autorinių teisių savininkas ir prieštaraujate medžiagos naudojimui reafamily.lt svetainėje, prašome susisiekti su mumis info@reafamily.lt
Jei esate turinio autorius ar autorinių teisių savininkas, bet jūsų autorystė nebuvo nurodyta, prašome taip pat susisiekti su mumis info@reafamily.lt
6. Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės.
Jūs sutinkate, kad esate visų teisių į jūsų publikuojamą turinį savininkas arba, kad turite teisę ir licenziją į šį turinį, arba naudojate turinį iš viešųjų šaltinių kurie leidžia naudoti jų turinį. Jūs sutinkate, kad bet koks Jūsų publikuojamas turinys tampa reafamily.lt duomenų bazės dalimi, ir yra saugomas bei naudojamas neribotą laiką ir kad @reafamily.lt yra duomenų bazės savininku. Tai pat sutinkate, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei @reafamily.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį, neturės mokėti jums bet kokio atlyginimo už turinio panaudojimą.
7. Teisė pašalinti ir sunaikinti turinį.
Jūs sutinkate, kad Reafamily.lt turi teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia nurodytas sąlygas. Be to, jūs sutinkate, kad @reafamily.lt nėra atsakingi už bet kokį turinį, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, atgamino arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą ar redagavimą.
8. Nebaudžiamumas.
Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti bei laikyti nekaltais visus @reafamily.lt darbuotojus, leidimų išdavėjus, jų turėtojus ir teisių savininkus, nuo bet kokių pretenzijų, kompensacijų, kaštų ar nuostolių kylančių dėl šios sutarties nesilaikymo iš jūsų ar bet kokio asmens, veikiančio jums įtakojus.
9. Atsakomybė.
Jokiomis aplinkybėmis @reafamily.lt nėra atsakinga už betkokius baudžiamuosius arba kitokius nuostolius ar kompensaciją už juos, atsirandančius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis bet kokiu tinklalapio turiniu, funkcijomis, produktais ar kita medžiaga, net jei buvome įspėti apie tokios kompensacijos galimumą.
10. Atsisakymas.
Jūs visiems laikams atsisakote savo teisių ir jų perėmėjų bei įpėdinių teisių paduoti reafamily.lt ar bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl žalos ar nuostolių tariamai kylančių dėl jūsų pateikto turinio išleidimo ar panaudojimo. Jūs sutinkate atsisakyti bet kokių pretenzijų, kurias galite turėti arba turite @reafamily.lt, kylančias dėl vienkartinio ar tęstinio naudojimosi šiuo tinklalapiu.
11. Nutraukimas.
Reafamily.lt turi teisę bet kada užblokuoti Jūsų priėjimą prie tinklalapio už sutarties arba įstatymų nesilaikymą, arba jei reafamily.lt taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo ir be atsakomybės. Kai reafamily.lt uždaro šį tinklalapį, Jūs sutinkate, kad reafamily.lt gali nuspręsti, kaip pašalinti turinį.
12. Pakeitimai
Reafamily.lt turi teisę keisti arba ištrinti bet kurias tinklalapio sąlygas beįspėjimo, o jūsų tolimesnis naudojimąsis šiuo tinklalapiu reiškia jūsų sutikimą su tokiais pataisymais arba ištrynimais. Jei manote, kad sąlygų pakeitimai Jums nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.
13. Bendra dalis.
Jūs sutinkate, kad tinklalapio naudojimosi ir registracijos sąlygos ir/arba bet kokie su jomis susiję ginčai bei bet koks turinys, kuris yra susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs suprantate, kad mes ar teisių perėmėjai gali įvykdyti betkokias naudojimo sąlygas jūsų ar jūsų teisių perėmėjų nenaudai. Taip pat jūs sutinkate, kad jei bet koks šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks kitų šio tinklalapio sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančios ir vykdomos. reafamily.lt naudojimo sąlygos, publikuojamos @reafamily.lt, sudaro visą sutartį tarp šalių, ši informacija negali būti taisoma, išskyrus kaip nurodyta aukščiau.
© 2014 REAmedio LIMITED. Visos teisės saugomos. Taisyklės. Susisiekite - info@reafamily.lt Sprendimas: Mediapark